สถานวิทยามะเร็งศิริราช ได้เชิญมูลนิธิโรงมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช เข้าร่วมงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2567

สัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 สถานวิทยามะเร็งศิริราช ได้เชิญมูลนิธิโรงมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช เข้าร่วมงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2567 ณ ใต้อาคารศาลาศิริราช 100 ปี ทางมูลนิธิโรคมะเร็งฯ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรม การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งในโรงพยาบาลศิริราช

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช ขออนุโมทนาในส่วนกุศลเจตนาอันประเสริฐของท่านไว้แล้วด้วยความขอบคุณอย่างสูง

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

The Foundation for cancer care siriraj hospital

สนใจบริจาค คลิกเลย !!