กลุ่ม THE SMART และกับหนึ่งในโครงการ GIVE BACK TO SOCIETY ร่วมสมทบทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ขอขอบพระคุณ “กลุ่ม THE SMART และกับหนึ่งในโครงการ GIVE BACK TO SOCIETY” ร่วมสมทบทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช” มอบเงิน จำนวนเงิน 66,666 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผู้ยากไร้ มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพรัช เทพมงคล เลขานุการมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช ขออนุโมทนาในส่วนกุศลเจตนาอันประเสริฐของท่านไว้แล้วด้วยความขอบคุณอย่างสูง

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

The Foundation for cancer care siriraj hospital

สนใจบริจาค คลิกเลย !!