โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการปกครองที่ 6 โดยโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง ร่วมบริจาคสมทบทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567

โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการปกครองที่ 6 โดยโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง ” ร่วมบริจาคสมทบทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช” มอบเงิน จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผู้ยากไร้ มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช ” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 60 ปี โรงเรียนในเครือสารสาสน์ สังฆมณฑลราชบุรี โดยโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง” ในการนี้ มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาศิริราช ขออนุโมทนาในส่วนกุศลเจตนาอันประเสริฐของทุกท่านไว้ด้วยความขอบคุณอย่างสูง

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช ขออนุโมทนาในส่วนกุศลเจตนาอันประเสริฐของท่านไว้แล้วด้วยความขอบคุณอย่างสูง

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

The Foundation for cancer care siriraj hospital

สนใจบริจาค คลิกเลย !!