ความสัมพันธ์ของการแสดงออกตัวรับฮอร์โมนโปรแลคตินแต่ละชนิดกับความรุนแรงและการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านม นพ.ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา

งานวิจัยที่ได้รับเงินทุนจากมูลนิธิ

หนึ่งในงานวิจัยที่ได้รับเงินทุนจากมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่มีจำนวนผู้ป่วยจำนวนมาก