” โครงการบทเพลงบรรเลงโรค ” ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้

24 เม.ย.66 ขอขอบพระคุณ สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และ สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนอำนวยศิลป์ นำรายได้จากการจัดทำ ” โครงการบทเพลงบรรเลงโรค ” ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช จำนวนเงิน 44,187.75 บาท รับมอบโดย ( ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพรัช เทพมงคล ) เลขานุการมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช