โครงการ “IND สมทบทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง” จากบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

IND สมทบทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ขอขอบพระคุณ โครงการ “IND สมทบทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง” จากบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงิน จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผู้ยากไร้ มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ( ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพรัช เทพมงคล ) เลขานุการมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช ขออนุโมทนาในส่วนกุศลเจตนาอันประเสริฐของท่านไว้แล้วด้วยความขอบคุณอย่างสูง

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

The Foundation for cancer care siriraj hospital

สนใจบริจาค คลิกเลย !!