ไอคอนสยาม และ YogurBara (โยเกิร์ตบารา) คาเฟ่โยเกิร์ตชื่อดังจากเกาหลี นำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายสินค้าในงาน “Bara’s Thailand Jaunt” Pop up Store

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ขอขอบพระคุณ “ไอคอนสยาม และ YogurBara (โยเกิร์ตบารา) คาเฟ่โยเกิร์ตชื่อดังจากเกาหลี นำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายสินค้าในงาน “Bara’s Thailand Jaunt” Pop up Store ครั้งแรกที่ประเทศไทยมาสมทบทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช” มอบเงิน จำนวนเงิน 250,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผู้ยากไร้ มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย (ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช และ ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพรัช เทพมงคล เลขานุการมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช ขออนุโมทนาในส่วนกุศลเจตนาอันประเสริฐของท่านไว้แล้วด้วยความขอบคุณอย่างสูง

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

The Foundation for cancer care siriraj hospital

สนใจบริจาค คลิกเลย !!