กิจกรรมการกุศล “Garden Tour and Rock Concert by the three bands: Catfight, Prism and Protocol”

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กราบขอบพระคุณ คุณพัชรินทร์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี จัดกิจกรรมการกุศล “Garden Tour and Rock Concert by the three bands: Catfight, Prism and Protocol” คอนเสิร์ตวงเด็กนักเรียน 3 วง จัดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ณ Chom Dong Villa and Garden (พระตำหนักชมดง หัวหิน) และนำรายได้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยโรคมะเร็ง จำนวนเงิน 183,700 บาท