ทีม CPN LEED รุ่น 5 ร่วมสมทบทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ขอขอบพระคุณ “ทีม CPN LEED รุ่น 5 ร่วมสมทบทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช” มอบเงิน จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผู้ยากไร้ มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช และกรรมการมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช ขออนุโมทนาในส่วนกุศลเจตนาอันประเสริฐของท่านไว้แล้วด้วยความขอบคุณอย่างสูง

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

The Foundation for cancer care siriraj hospital

สนใจบริจาค คลิกเลย !!