กิจกรรมศิริราช สุขสันต์ ปันสุขครั้งที่ 4

ภาพบรรยากาศการจัดงานกิจกรรมศิริราช สุขสันต์ ปันสุข ครั้งที่ 4 เต็มไปด้วยนักร้องมากมาย เช่น คุณบุรินทร์ คุณบี คุณไมค์ คุณนันทิดา ฯลฯ พร้อมทั้งจัดการกิจกรรมการมอบบริจาคให้กับทางมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช